Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe vianieobecnosc nieobecnosc
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
1847 7def
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viainmybetterworld inmybetterworld
Ukłuj, gdy dotknie cię ktoś, kogo nie chcesz i nie lubisz. Pokaż miękką, ciepłą skórę, pozwól jej dotknąć i ją pogłaskać, gdy stwierdzisz, że ktoś jest dobry i go lubisz. Ale wnętrze zawsze zachowaj tylko dla siebie i dla niewielu ludzi, którym zaufasz, bo na pewno są gdzieś tacy, tylko trzeba ich znaleźć.
— Dorota Terakowska - "Ono"
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viamalinowowa malinowowa
9557 d4dc
Reposted fromonlyman onlyman viamalinowowa malinowowa
4004 4720 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viadivi divi
5722 ca76
lovely, oh so lovely.
Reposted fromthe-cat the-cat viadivi divi
4430 5664
Reposted fromoll oll viaelloko elloko
4856 93ed 500
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Charles Bukowski – "Kłopoty to męska specjalność"
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
4555 e6fb 500
Reposted fromnutt nutt viaHypothermia Hypothermia
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viabanshe banshe
0458 b06c
Reposted fromyikes yikes viabanshe banshe
5196 858b 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
4561 d5cb 500
Reposted fromnutt nutt vialexxie lexxie
5279 bdfb
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl