Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

4306 c326 500
Reposted fromwyczes wyczes viaHypothermia Hypothermia

March 25 2019

5479 08a8
4421 451a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
3554 891b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie

Świat ten patrzył na Paszczaka z żałością i oczekiwaniem, a Paszczak odpowiadał mu spojrzeniem pełnym paniki.

— Tove Jansson "Muminki. Księga druga"
Reposted fromrichardth richardth vialexxie lexxie
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun vialexxie lexxie
5515 a5a8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexxie lexxie
9194 e422 500
Reposted fromhare hare vialexxie lexxie
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca vialexxie lexxie
W ostatecznym rozrachunku wszyscy muszą czekać. Nic, tylko czekać. Na szpital, na lekarza, na hydraulika, na dom wariatów, na więzienie, wreszcie na matkę śmierć we własnej osobie. Czerwone światło, potem zielone. Obywatele tego świata napychają sobie brzuchy, oglądając telewizję, zamartwiają się o swoje posady lub ich brak, a wszystko tylko po to, by skrócić sobie czas oczekiwania.
— Charles Bukowski, Kobiety.
Reposted frommhsa mhsa vialexxie lexxie
0419 6774 500
Reposted fromowca owca viadivi divi
1067 bef1 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viadivi divi
5073 8a3e 500
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viadivi divi
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viamalinowowa malinowowa
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viamalinowowa malinowowa
0893 7210 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalinowowa malinowowa
4961 64d5 500
Reposted fromyikes yikes viaHypothermia Hypothermia
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viafajnychnielubie fajnychnielubie
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"

October 18 2018

Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl