Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

Usually when people ask how I'm doing the real answer is I'm doing shitty, but I can't say I'm doing shitty because I don't even have a good reason to be doing shitty. 
So if I say 'I'm doing shitty' then they say 'Why? What's wrong?' and I have to be like 'I don't know, all of it?' 
So instead when people ask how I'm doing, I usually say 'I am doing so great'
— Bojack Horseman
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
9755 5483 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
9756 0226 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viaszydera szydera
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaszydera szydera
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaszydera szydera
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSapereAude SapereAude
0130 2759
Reposted fromhighlmittel highlmittel viabrohmm brohmm
0125 f2fa
Reposted fromsz4kal sz4kal viabrohmm brohmm

August 16 2018

July 26 2018

0658 e92a 500
Reposted fromratek ratek viaZircon Zircon
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viabanshe banshe
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viabanshe banshe
Na zewnątrz możemy udawać twardych i niewzruszonych. Ale w głębi serca wszyscy szukamy miłości. Pragniemy być kochani. Czuć się potrzebni. Mieć własne miejsce, w którym moglibyśmy być sobą.
— Martyna Senator - "Z nicości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viabanshe banshe
2622 d8f9 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
Reposted fromfx00 fx00 viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl