Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Najtrudniej jest spełnić obietnice złożone samemu sobie.  Szczególnie te wypowiedziane szeptem lub pomyślane w tajemnicy przed wszystkimi. Nie ma nikogo, kto poczułby się rozczarowany lub dotknięty tym, że ich nie otrzymaliśmy. Pomijają nas samych i zapominają o naszym sumieniu. Ale my sobie zawsze przed samymi sobą jakoś zgrabnie i przekonywająco usprawiedliwimy, wymyślając na poczekaniu "utrudnienia", "przeszkody", "niezależne od nas warunki obiektywne", "opór materii" i tym podobne.
— J.L. Wiśniewski, Ukrwienia
Reposted fromavooid avooid viabanshe banshe
0267 d583 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialexxie lexxie
4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunhappys unhappys
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie
8302 7401 500
Reposted fromkjuik kjuik vialexxie lexxie
Reposted fromptom ptom viaelloko elloko

septembercfawkes:

itsfranhey:

someone: wait why can’t you hang out later?

me: 

image

introverts everywhere.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie

June 30 2015

Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
8888 e1f5 500
Reposted fromtron tron viaTakingControl TakingControl
Reposted fromfabs3 fabs3 vialexxie lexxie
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viaMagnolia11 Magnolia11
0755 14f5 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia vialexxie lexxie
7031 e04e
Reposted fromzciach zciach vialexxie lexxie

ironman977:

ohgodbenny:

Sherlock’s like a kid who tries to explain to his father why he gets home late.

2 years late

Reposted fromsherlock sherlock vialexxie lexxie
5401 70cb
Reposted fromzciach zciach viagdziemitupomokrym gdziemitupomokrym
Dorosłość nie oznacza, że stajesz się nieustraszonym człowiekiem. Po prostu boisz się czegoś innego.
— J. Picoult "Pół życia"
Reposted fromcoffeelover coffeelover viaunhappys unhappys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl