Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

0241 70ea
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viasesja sesja
Reposted fromLane Lane viaszydera szydera
3638 ba59
Reposted frompeper peper viaszydera szydera
Reposted fromFlau Flau viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0266 697b
Reposted fromtron tron viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viabanshe banshe
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted frommaybelater maybelater viabanshe banshe
4528 a7c1 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabanshe banshe
3066 f2fd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie
 
source
Reposted fromfandoms fandoms viaTARDIS TARDIS
Spróbujcie wyobrazić sobie życie bez odmierzania czasu. Pewnie nie potraficie. Zawsze wiecie, jaki jest miesiąc, rok, dzień tygodnia. A jednak przyroda nigdy nie zwraca uwagi na czas. Ptaki się nie spóźniają. Pies nie patrzy na zegarek. Sarny nie martwią się kolejnymi urodzinami. Tylko człowiek odmierza czas. Tylko człowiek odlicza godziny. I właśnie dlatego jedynie człowiek doświadcza paraliżującego strachu, którego nie zniosłoby żadne inne stworzenie. Strachu przed tym, że zabraknie mu czasu.
— Mitch Albom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
The best advice i’ve ever received “no one else knows what they are doing either.
— Charles Bukowski
Reposted fromniefajna niefajna vialexxie lexxie

July 01 2015

8700 489a
Reposted fromnajmilej najmilej vialegilimencja legilimencja
2961 30c4 500
So accurate!
1403 460a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl