Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

2000 6339 500
Reposted frompastelowe pastelowe vianiezwyykla niezwyykla
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka vianiezwyykla niezwyykla
Bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie
— Jakub ŻulczykReposted fromlexxie lexxie vianiezwyykla niezwyykla
Kim ja jestem i co się ze mną stało?
— 8:26
Reposted fromSalute Salute vianiezwyykla niezwyykla
Wszystko może nas spotkać w życiu, przede wszystkim zaś nic.
— Michel Houellebecq
Reposted frommessinhead messinhead vianiezwyykla niezwyykla
4702 f58f
Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie
6304 5cf0 500
Reposted fromrichardth richardth vialexxie lexxie
Stoję teraz w jakimś chujowym punkcie swojego życia, w którym wszystko wydaje się czarne.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwyykla niezwyykla
4170 da4e 500
Reposted fromkaiee kaiee vianiezwyykla niezwyykla
2192 c90c 500

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viaPicki91 Picki91
Za często chcemy tego, czego nie możemy mieć. Pragnienia łamią nam serce, męczą nas. Pożądanie może rujnuje nam życie. Ale jeśli chodzi o pragnienia, najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą, czego chcą.
— Chirurdzy. W punkt.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viairbjarbirb irbjarbirb
9067 c1cd
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacasanovared casanovared
3008 22ea 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viaendlesslove16 endlesslove16
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada vianatory natory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl