Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viajadex jadex
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viagive--me--love give--me--love
7821 7efc
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSapereAude SapereAude
4292 4295 500
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viabanshe banshe
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— A. Dymna
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
O wiele trudniej jest oceniać siebie niż innych. Jeśli uda ci się właściwie ocenić siebie, to znak, że jesteś mądry.
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamy-life my-life
0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSapereAude SapereAude
8551 884e 500
Reposted fromtoganja toganja viaZircon Zircon
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Jutro, bez względu na to, jak będziemy się martwić, i tak przyjdzie.
— Iza Wojnowska - "Hygge po polsku"
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viaTakingControl TakingControl
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamy-life my-life
5977 0b52
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl